τρόνοια


τρόνοια
предусмотрительность

Ancient Greek-Russian simple. 2014.